Cho em hỏi với mấy anh WORD PRESS mình đủ khả năng để xây dựng kiểu form giống chợ tốt không same tầm 50% thôi cũng dc, cho phép đăng rao tin thôi

Cho em hỏi với mấy anh WORD PRESS mình đủ khả năng để xây dựng kiểu form giống chợ tốt không same tầm 50% thôi cũng dc, cho phép đăng rao tin thôi
0

Câu hỏi từ Group FB:
Cho em hỏi với mấy anh

WORD PRESS mình đủ khả năng để xây dựng kiểu form giống chợ tốt không

same tầm 50% thôi cũng dc, cho phép đăng rao tin thôi
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/760767704624123/