Cho em hỏi: về phần quảng cáo của web, những banner đó thiết kế thế nào, và tính tiền quảng cáo cho mình theo lượt view hay lượt click vào. em cảm ơn

Cho em hỏi: về phần quảng cáo của web, những banner đó thiết kế thế nào, và tính tiền quảng cáo cho mình theo lượt view hay lượt click vào. em cảm ơn
0

Câu hỏi từ Group FB:
Cho em hỏi:
về phần quảng cáo của web, những banner đó thiết kế thế nào, và tính tiền quảng cáo cho mình theo lượt view hay lượt click vào. em cảm ơn
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/592343721466523/