Cho em hỏi vấn đề này ah. Em dùng loco tránlate dịch một số text trên plugin nhưng hễ khi nào plugin cập nhật là lại mất hết. Do em lưu sai hay đương nhiên sau khi plugin cập nhật là mất bản dịch vậy ah? Em cảm ơn ~

Cho em hỏi vấn đề này ah. Em dùng loco tránlate dịch một số text trên plugin nhưng hễ khi nào plugin cập nhật là lại mất hết. Do em lưu sai hay đương nhiên sau khi plugin cập nhật là mất bản dịch vậy ah? Em cảm ơn ~
0

Câu hỏi từ Group FB:
Cho em hỏi vấn đề này ah. Em dùng loco tránlate dịch một số text trên plugin nhưng hễ khi nào plugin cập nhật là lại mất hết. Do em lưu sai hay đương nhiên sau khi plugin cập nhật là mất bản dịch vậy ah?
Em cảm ơn ~
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/615325212501707/