Cho em hỏi trong nhóm có ai có số điện thoạt kỹ thuật của matbao không ạ. 19001830 gọi ko ai nghe #WPVN

Cho em hỏi trong nhóm có ai có số điện thoạt kỹ thuật của matbao không ạ. 19001830 gọi ko ai nghe #WPVN
0

Câu hỏi từ Group FB:
Cho em hỏi trong nhóm có ai có số điện thoạt kỹ thuật của matbao không ạ. 19001830 gọi ko ai nghe
#WPVN
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/543704129663816/