Cho em hỏi trong này có bác nào làm dịch vụ tối ưu, tăng tốc độ web không ah?? (của em là blog cá nhân thôi nhưng nó lag lag nên muốn thử kiếm người rành tối ưu xem có thay đổi gì không :3) bác nào làm giá sinh viên nháy em với ah

Cho em hỏi trong này có bác nào làm dịch vụ tối ưu, tăng tốc độ web không ah?? (của em là blog cá nhân thôi nhưng nó lag lag nên muốn thử kiếm người rành tối ưu xem có thay đổi gì không :3) bác nào làm giá sinh viên nháy em với ah
0

Câu hỏi từ Group FB:
Cho em hỏi trong này có bác nào làm dịch vụ tối ưu, tăng tốc độ web không ah?? (của em là blog cá nhân thôi nhưng nó lag lag nên muốn thử kiếm người rành tối ưu xem có thay đổi gì không :3) bác nào làm giá sinh viên nháy em với ah
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/556467055054190/