cho em hỏi tại sao em làm wordpress thiết kế xong giao diện rồi nhưng trong phpmyadmin lại không có file wp-options vậy ạ

Câu hỏi từ Group FB:
cho em hỏi tại sao em làm wordpress thiết kế xong giao diện rồi nhưng trong phpmyadmin lại không có file wp-options vậy ạ
Nguồn: WordPress Vietnam Team ✪ | cho em hỏi tại sao em làm wordpress thiết kế xong giao diện rồi nhưng trong phpmyadmin lại không có file wp-options vậy ạ