Cho em hỏi mua 1 theme trên Themeforest chỉ dùng được cho 1 tên miền hay nhiều tên miền vậy a.

Câu hỏi từ Group FB:
Cho em hỏi mua 1 theme trên Themeforest chỉ dùng được cho 1 tên miền hay nhiều tên miền vậy a.
Nguồn: Redirecting...