Cho em hỏi lỗi giao diện đang bị thiếu style css stylesheet thì khắc phục ntn ạ?

Câu hỏi từ Group FB:
Cho em hỏi lỗi giao diện đang bị thiếu style css stylesheet thì khắc phục ntn ạ?
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/781743942526499/