Cho em hỏi là homepage thì em sử dụng page em tạo từ elementor, còn post thì em không chọn gì. Rồi em vào trang category thì chỉ xem được mỗi trang đầu, các page 2,3... thì toàn page not found. Vậy các fix là như nào ạ?

Cho em hỏi là homepage thì em sử dụng page em tạo từ elementor, còn post thì em không chọn gì. Rồi em vào trang category thì chỉ xem được mỗi trang đầu, các page 2,3... thì toàn page not found. Vậy các fix là như nào ạ?
0

Câu hỏi từ Group FB:
Cho em hỏi là homepage thì em sử dụng page em tạo từ elementor, còn post thì em không chọn gì. Rồi em vào trang category thì chỉ xem được mỗi trang đầu, các page 2,3… thì toàn page not found. Vậy các fix là như nào ạ?
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/637925416908353/