Cho em hỏi không được thông minh tí là: -Thiết kế web bằng Wp rồi hosting sau được không? -Wp có code tay thêm được không? Và làm cách nào ạ!!!

Câu hỏi từ Group FB:
Cho em hỏi không được thông minh tí là:
-Thiết kế web bằng Wp rồi hosting sau được không?
-Wp có code tay thêm được không?
Và làm cách nào ạ!!!
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/791935978173962/