Cho em hỏi em được gữi 1 file page định dang RAR giờ em muốn up file đó lên 1 trang riêng của website thì dùng cách nào nhỉ

Cho em hỏi em được gữi 1 file page định dang RAR giờ em muốn up file đó lên 1 trang riêng của website thì dùng cách nào nhỉ
0

Câu hỏi từ Group FB:
Cho em hỏi em được gữi 1 file page định dang RAR giờ em muốn up file đó lên 1 trang riêng của website thì dùng cách nào nhỉ
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/739941886706705/