Cho em hỏi, em cần gán chat messenger để hiển thị vào tất cả các bài viết, page thì gán đoạn mã Script vào phần nào. Em google không có nói rõ, e cảm ơn anh chị đã hỗ trợ

Cho em hỏi, em cần gán chat messenger để hiển thị vào tất cả các bài viết, page thì gán đoạn mã Script vào phần nào. Em google không có nói rõ, e cảm ơn anh chị đã hỗ trợ
0

Câu hỏi từ Group FB:
Cho em hỏi, em cần gán chat messenger để hiển thị vào tất cả các bài viết, page thì gán đoạn mã Script vào phần nào. Em google không có nói rõ, e cảm ơn anh chị đã hỗ trợ
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/704355566932004/