Cho em hỏi có plugin nào tùy chỉnh đăng ký đăng nhập và quản lý thành viên không mọi người. Trang mặc định của woocomerce nhập thông tin xong, bấm đăng ký nó báo trang không hoạt động.

Câu hỏi từ Group FB:
Cho em hỏi có plugin nào tùy chỉnh đăng ký đăng nhập và quản lý thành viên không mọi người. Trang mặc định của woocomerce nhập thông tin xong, bấm đăng ký nó báo trang không hoạt động.
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/553232985377597/