Cho em hỏi có plugin nào chặn địa chỉ ip đó truy cập web của mình không ạ Web em bị giới hạn qc do dịnh các lưu lượng truy cập ảo 1 số blacklist có 1 vài ông cứ ngày đêm spam cmt bài em xóa khổ lắm ạ :( #WPVN_TEAM

Cho em hỏi có plugin nào chặn địa chỉ ip đó truy cập web của mình không ạ Web em bị giới hạn qc do dịnh các lưu lượng truy cập ảo 1 số blacklist có 1 vài ông cứ ngày đêm spam cmt bài em xóa khổ lắm ạ :( #WPVN_TEAM
0

Cho em hỏi có plugin nào chặn địa chỉ ip đó truy cập web của mình không ạ
Web em bị giới hạn qc do dịnh các lưu lượng truy cập ảo 1 số blacklist có 1 vài ông cứ ngày đêm spam cmt bài em xóa khổ lắm ạ :frowning:
#WPVN_TEAM
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/537362180298011/

1 Like