Cho em hỏi có cách nào đăng 1 lần nhưng lên được nhiều web WordPress không ạ? Hoặc plugin crawl data nào dùng OK nhất vậy ạ, có thể change keywords/ link

Câu hỏi từ Group FB:
Cho em hỏi có cách nào đăng 1 lần nhưng lên được nhiều web WordPress không ạ? Hoặc plugin crawl data nào dùng OK nhất vậy ạ, có thể change keywords/ link
Nguồn: Redirecting...