Cho em hỏi chút ạ, có bác nào từng reset password root ovh chưa ạ? sau khi reset thì không kết nối được với ssh, cho em hỏi có cách nào kết nối không ạ #wpvn_help

Cho em hỏi chút ạ, có bác nào từng reset password root ovh chưa ạ? sau khi reset thì không kết nối được với ssh, cho em hỏi có cách nào kết nối không ạ #wpvn_help
0

Câu hỏi từ Group FB:
Cho em hỏi chút ạ, có bác nào từng reset password root ovh chưa ạ?

sau khi reset thì không kết nối được với ssh, cho em hỏi có cách nào kết nối không ạ
#wpvn_help
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/576815819685980/