Cho em hỏi các bác sài gì để đồng bộ giữa woo với facebook feed và google feed ạ. Mục đích: tạo quảng cáo động, google shopping. Cám ơn các bác. Theo em biết thì facebook có plugin: **Facebook for WooCommerce**

Cho em hỏi các bác sài gì để đồng bộ giữa woo với facebook feed và google feed ạ. Mục đích: tạo quảng cáo động, google shopping. Cám ơn các bác. Theo em biết thì facebook có plugin: **Facebook for WooCommerce**
0

Câu hỏi từ Group FB:
Cho em hỏi các bác sài gì để đồng bộ giữa woo với facebook feed và google feed ạ.
Mục đích: tạo quảng cáo động, google shopping.
Cám ơn các bác.
Theo em biết thì facebook có plugin: Facebook for WooCommerce
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/598802237487338/