Cho e hỏi mỗi khi vào 1 trang sản phẩm là mặc định nó nằm dưới phần mô tả thay vì vị trí đầu trang là sao ạ. xin anh chị chỉ dùm e cách khắc phục. Trân trọng cảm ơn ạ.

Câu hỏi từ Group FB:
Cho e hỏi mỗi khi vào 1 trang sản phẩm là mặc định nó nằm dưới phần mô tả thay vì vị trí đầu trang là sao ạ. xin anh chị chỉ dùm e cách khắc phục. Trân trọng cảm ơn ạ.
Nguồn: WordPress Vietnam Team ❤ : Cho e hỏi mỗi khi vào 1 trang sản phẩm là mặc định nó nằm dưới phần mô tả thay vì vị trí đầu trang là sao ạ