cho e hỏi lại, hôm qua có đăng nhưng bị lỗi không xem được nên phải xóa bài. E cần tạo ra khoảng 110 cái popup form giống nhau, nội dung e tự chỉnh sửa. Thì có cách nào tạo ra nhanh không? E dùng plugin Popup maker. E cảm ơn mọi người đã hỗ trợ

Câu hỏi từ Group FB:
cho e hỏi lại, hôm qua có đăng nhưng bị lỗi không xem được nên phải xóa bài.
E cần tạo ra khoảng 110 cái popup form giống nhau, nội dung e tự chỉnh sửa. Thì có cách nào tạo ra nhanh không? E dùng plugin Popup maker.
E cảm ơn mọi người đã hỗ trợ
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/755240271843533/