Cho e hỏi có nên cài cả Rankmath và Yoast SEO

Câu hỏi:
Chào mọi người, cho e hỏi có nên cài cả Rankmath và Yoast SEO để làm SEO không ạ, nếu chỉ chọn 1 thì nên chọn plugin nào ạ.E cảm ơ
Nguồn: WordPress Vietnam Team ✪ | Chào mọi người, cho e hỏi có nên cài cả Rankmath và Yoast SEO để làm SEO không ạ, nếu chỉ chọn 1 thì nên chọn plugin n�...