Cho e hỏi 1 câu hỏi là trang web này họ dùng phương pháp nào để tạo ra những hình ảnh

Câu hỏi:
cho e hỏi 1 câu hỏi là trang web này họ dùng phương pháp nào để tạo ra những hình ảnh ở các góc khác nhau, cho người dùng quay ngược quay xuôi, rồi có các tuỳ chọn khác nhau cho mẫu mã sản phẩm thế ạ, cty em đang cần làm kiểu này nhưng ko biết cách làm như nào, dùng phương pháp nào để làm D : E cảm ơn

Nguồn: WordPress Vietnam Team ✪ | cho e hỏi 1 câu hỏi là trang web này họ dùng phương pháp nào để tạo ra những hình ảnh ở các góc khác nhau, cho người d...