cho e hỏi 1 câu: E dùng wp làm web, chỉ thấy có các slide cho hình ảnh, slide video. Vậy có plugin hay cách nào làm slide tổng hợp livestream từ youtube hoặc facebook không. e cảm ơn

cho e hỏi 1 câu: E dùng wp làm web, chỉ thấy có các slide cho hình ảnh, slide video. Vậy có plugin hay cách nào làm slide tổng hợp livestream từ youtube hoặc facebook không. e cảm ơn
0

Câu hỏi từ Group FB:
cho e hỏi 1 câu:
E dùng wp làm web, chỉ thấy có các slide cho hình ảnh, slide video. Vậy có plugin hay cách nào làm slide tổng hợp livestream từ youtube hoặc facebook không. e cảm ơn
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/613010462733182/