Chỉnh sửa kích thước ảnh đại diện trong "Blog Archive" them Flatsome

xin mọi người giúp e cách chỉnh để hình ảnh thành dạng 1:1
và cho nội dung mô tả nhiều thêm tí
xin cảm ơn ạ