Chỉnh sửa giao diện Form tìm kiếm WordPress

Mặc định rằng WordPress đã có sẳn chức năng tìm kiếm cho website. Nhưng thường những thứ mặc định thì sẽ không đẹp. Vậy làm sao để Tùy chỉnh giao diện form tìm kiếm cho wordpress 1 cách dễ dàng nhất

Mình hay sử dụng Bootstrap 4 để Thiết kế website WordPress vì vậy mình sẽ cần điều chỉnh Form tìm kiếm theo class của Bootstrap để đồng bộ luôn, code ngay bên dưới khỏi lăn tăn.

Copy code sau vào functions.php nha.
Bạn thay đổi html trong phần Form theo ý thích của bạn là ok, html hiện tại sẽ theo class Bootstrap 4

//search form bootstrap 4 BY PHONGMY.VN

function phongmyvn_edit_search_form( $form ) {
    $form = '<form role="search" method="get" id="searchform" class="searchform" action="' . home_url( '/' ) . '" >
	<div class="input-group mb-3">
		<input name="s" type="text" class="form-control" placeholder="Nhập từ khóa..."/>
			<div class="input-group-append">
				<button class="btn btn-warning" type="submit">Tìm</button>
			</div>
		</div>
    </form>';
    return $form;
}
add_filter( 'get_search_form', 'phongmyvn_edit_search_form', 100 );

Kết quả form sẽ như sau

Chúc bạn thành công