Chia sẻ Plugin PREMIUM SEO PACK chất lượng trị giá 44$

Chia sẻ với mọi người plugin này hỗ trợ cho SEO.

Sale Page: https://codecanyon.net/item/premium-seo-pack-wordpress-plugin/6109437
Link download: Download

3 Likes

Cảm ơn bác :smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts:
down về cất kho cái đã, codecanyon bán cái này mắc thật :3 nhưng e không đánh giá không cao lắm cho cái này vs Yoast

ủa pass là gì ông thần :expressionless: bác nên để target_blank cho link nha ^^

Đã cập nhật link, do copy thiếu key :3

1 Like