chia sẻ link bài viết lên facebook không hiện ảnh đại diện ( đã cài ảnh đại diện ) theme flatsome

chia sẻ link bài viết lên facebook không hiện ảnh đại diện ( đã cài ảnh đại diện ) theme flatsome
0

Chào mọi người,
em dùng theme flat some,
em đã cài ảnh đại điện trong bài viết, em đã enable featured image rồi.
Mà khi chia sẻ link lên FB, FP nó vẫn không hiện ra ảnh đại diện em đã cài.
Mà hiện logo của web thoi ạ.
Mong giúp đỡ từ m.n!

Bạn có thể dùng chức năng https://developers.facebook.com/tools/debug/ của FB để khôi phục link nhé