Chỉ giúp mình: coupon WooCommerce nhập vào trang giỏ hàng, khi qua trang thanh toán phải nhập lại. Cách nào để trang thanh toán tự nhận biết coupon đã nhập ở trang giỏ hàng. XIn cảm ơn nhìu!

Câu hỏi từ Group FB:
Chỉ giúp mình: coupon WooCommerce nhập vào trang giỏ hàng, khi qua trang thanh toán phải nhập lại.

Cách nào để trang thanh toán tự nhận biết coupon đã nhập ở trang giỏ hàng.

XIn cảm ơn nhìu!
Nguồn: Redirecting...