Chỉ đúng ở một khía cạnh nào đó thôi. Chứ IT nghèo lắm mấy bạn ơi 😔

Chỉ đúng ở một khía cạnh nào đó thôi. Chứ IT nghèo lắm mấy bạn ơi 😔
0

Câu hỏi từ Group FB:
Chỉ đúng ở một khía cạnh nào đó thôi.
Chứ IT nghèo lắm mấy bạn ơi :pensive:

Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/547579515942944/