#chat WP 5.8 sẽ hỗ trợ định dạng WebP - Có đáng để chờ đợi không anh em ?

#chat WP 5.8 sẽ hỗ trợ định dạng WebP - Có đáng để chờ đợi không anh em ?
0

Câu hỏi từ Group FB:
#chat
WP 5.8 sẽ hỗ trợ định dạng WebP - Có đáng để chờ đợi không anh em ?

Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/790753058292254/