Chào tất cả mọi người....mình đang tìm hiểu về wp_mail() mà chưa biết cách dùng....ai đã dùng rồi thì chỉ giáo mình với ạ...thank all!

Câu hỏi từ Group FB:
Chào tất cả mọi người…mình đang tìm hiểu về wp_mail() mà chưa biết cách dùng…ai đã dùng rồi thì chỉ giáo mình với ạ…thank all!
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/783251405709086/