Chào tất cả các a/c. Em có 1 lỗi mong a/c giúp đỡ ạ Em có sử dụng plugin GHN thì khi thanh toán nó báo lỗi "Xin hãy nhập một địa chỉ để tiếp tục.". A/c nào đã từng gặp lỗi này rồi cho em xin cách khắc phục với ạ. Cảm ơn tất cả a/c ạ.

Câu hỏi từ Group FB:
Chào tất cả các a/c.
Em có 1 lỗi mong a/c giúp đỡ ạ
Em có sử dụng plugin GHN thì khi thanh toán nó báo lỗi “Xin hãy nhập một địa chỉ để tiếp tục.”.
A/c nào đã từng gặp lỗi này rồi cho em xin cách khắc phục với ạ.
Cảm ơn tất cả a/c ạ.
Nguồn: WordPress Vietnam Team ❤ | Chào tất cả các a/c