Chào mọi người, #WPVN_Help Hiện tại em đang làm một child theme, em đã copy file style.css từ parent theme sang file style.css ở child theme rồi. Làm thế nào để ngưng load file style ở parent theme?mong mọi người hướng dẫn em với ạ, em cảm ơn!

Chào mọi người, #WPVN_Help Hiện tại em đang làm một child theme, em đã copy file style.css từ parent theme sang file style.css ở child theme rồi. Làm thế nào để ngưng load file style ở parent theme?mong mọi người hướng dẫn em với ạ, em cảm ơn!
0

Câu hỏi từ Group FB:
Chào mọi người,

#WPVN_Help

Hiện tại em đang làm một child theme, em đã copy file style.css từ parent theme sang file style.css ở child theme rồi.

Làm thế nào để ngưng load file style ở parent theme?mong mọi người hướng dẫn em với ạ, em cảm ơn!
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/561613511206211/