Chào mọi người. Web của em đang gặp tình trạng điểm pagespeed khá thấp

Câu hỏi:
Chào mọi người. Web của em đang gặp tình trạng điểm pagespeed khá thấp, nhưng vào bằng wifi trên PC và mobile rất nhanh. Chỉ vào bằng 4g bị rất chậm. Có ai khắc phục dc giúp em ko ạ em có trả phí
Nguồn: WordPress Vietnam Team ✪ | Chào mọi người