Chào mọi người, Nãy mình đổi đường dẫn link trong WP, giờ nó bị lỗi 505 không cho truy cập vào WP để sửa, hay thay đổi Rất mong bạn nào master WP có thể hỗ trợ mình. Mình cảm ơn!

Chào mọi người, Nãy mình đổi đường dẫn link trong WP, giờ nó bị lỗi 505 không cho truy cập vào WP để sửa, hay thay đổi Rất mong bạn nào master WP có thể hỗ trợ mình. Mình cảm ơn!
0

Câu hỏi từ Group FB:
Chào mọi người,

Nãy mình đổi đường dẫn link trong WP, giờ nó bị lỗi 505 không cho truy cập vào WP để sửa, hay thay đổi
Rất mong bạn nào master WP có thể hỗ trợ mình. Mình cảm ơn!
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/631637304203831/