Chào mọi người...mình mới tạo postype mới...bay giờ mình muốn trang chi tiết bài viết đó nó có template của trang admin thì phải làm như thế nào ạ....mình cảm ơn

Câu hỏi từ Group FB:
Chào mọi người…mình mới tạo postype mới…bay giờ mình muốn trang chi tiết bài viết đó nó có template của trang admin thì phải làm như thế nào ạ…mình cảm ơn
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/779735436060683/