Chào mọi người mình là mem mới, mình thì đang mò làm về wordpress, tới chỗ tạo slide show, mình dùng master slide, nhưng không thể nào chèn cho nó hiện lên, cho mình hỏi làm sao để chèn slide show vào wordpress vậy mọi người. Xin cảm ơn

Câu hỏi từ Group FB:
Chào mọi người mình là mem mới, mình thì đang mò làm về wordpress, tới chỗ tạo slide show, mình dùng master slide, nhưng không thể nào chèn cho nó hiện lên, cho mình hỏi làm sao để chèn slide show vào wordpress vậy mọi người. Xin cảm ơn
Nguồn: Redirecting...