Chào mọi người, mình đang tìm giải pháp embed video livestream trên website

Câu hỏi:
Chào mọi người, mình đang tìm giải pháp embed video livestream trên website. Có sẵn player ẩn nguồn video, phát video livestream chế độ riêng tư. Mọi người có plugin hoặc có source ib mình với, cảm ơn mn.
Nguồn: WordPress Vietnam Team ✪ | Chào mọi người, mình đang tìm giải pháp embed video livestream trên website