Chào mọi người. Mình đang dự định mua theme The7 trên Themeforest, mà mình thấy tác giả ghi chỉ dùng được cho 1 domain, nhưng vì nhu cầu cần dùng cho nhiều domain. Vậy cho mình hỏi có cách nào không ạ. Cảm ơn mọi người.

Chào mọi người. Mình đang dự định mua theme The7 trên Themeforest, mà mình thấy tác giả ghi chỉ dùng được cho 1 domain, nhưng vì nhu cầu cần dùng cho nhiều domain. Vậy cho mình hỏi có cách nào không ạ. Cảm ơn mọi người.
0

Câu hỏi từ Group FB:
Chào mọi người.

Mình đang dự định mua theme The7 trên Themeforest, mà mình thấy tác giả ghi chỉ dùng được cho 1 domain, nhưng vì nhu cầu cần dùng cho nhiều domain. Vậy cho mình hỏi có cách nào không ạ.

Cảm ơn mọi người.
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/570829050284657/