Chào mọi người, hình thức thanh toán qua thẻ tín dụng ( mình bán kháo học online ) thì mọi người làm ntn, dùng plugin gì, hướng dẫn giúp mình với ạ xin cảm ơn!

Câu hỏi từ Group FB:
Chào mọi người, hình thức thanh toán qua thẻ tín dụng ( mình bán kháo học online ) thì mọi người làm ntn, dùng plugin gì, hướng dẫn giúp mình với ạ xin cảm ơn!
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/600425943991634/