Chào mọi người, hiện tại link trên web của em là domain/tieu-de-bai-viet.html giờ em muốn bỏ html thành domain/tieu-de-bai-viet hay domain/tieu-de thì khi đó các link cũ có redirect về link mới ko ạ. Em cảm ơn

Chào mọi người, hiện tại link trên web của em là domain/tieu-de-bai-viet.html giờ em muốn bỏ html thành domain/tieu-de-bai-viet hay domain/tieu-de thì khi đó các link cũ có redirect về link mới ko ạ. Em cảm ơn
0

Câu hỏi từ Group FB:
Chào mọi người, hiện tại link trên web của em là domain/tieu-de-bai-viet.html giờ em muốn bỏ html thành domain/tieu-de-bai-viet hay domain/tieu-de thì khi đó các link cũ có redirect về link mới ko ạ. Em cảm ơn
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/714639622570265/