Chào mọi người, hiện bên em đang dư dự án, cần tìm team Dev WP cứng tay cho các dự án tuỳ biến giao diện, chức năng theo ý khách hàng, hợp tác lâu dài. Mọi chi tiết xin vui lòng ib em nhé. Em cảm ơn!

Chào mọi người, hiện bên em đang dư dự án, cần tìm team Dev WP cứng tay cho các dự án tuỳ biến giao diện, chức năng theo ý khách hàng, hợp tác lâu dài. Mọi chi tiết xin vui lòng ib em nhé. Em cảm ơn!
0

Câu hỏi từ Group FB:
Chào mọi người, hiện bên em đang dư dự án, cần tìm team Dev WP cứng tay cho các dự án tuỳ biến giao diện, chức năng theo ý khách hàng, hợp tác lâu dài. Mọi chi tiết xin vui lòng ib em nhé.
Em cảm ơn!
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/738288530205374/