Chào mọi người, Em mới bắt đầu học Wordpress. Mọi người có thể giới thiệu giúp e trang web hay youtube nào dạy cho người mới làm quen wordpress không ạ? Em xin cảm ơn!

Chào mọi người, Em mới bắt đầu học Wordpress. Mọi người có thể giới thiệu giúp e trang web hay youtube nào dạy cho người mới làm quen wordpress không ạ? Em xin cảm ơn!
0

Câu hỏi từ Group FB:
Chào mọi người,
Em mới bắt đầu học Wordpress. Mọi người có thể giới thiệu giúp e trang web hay youtube nào dạy cho người mới làm quen wordpress không ạ?
Em xin cảm ơn!
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/733104734057087/