Chào mọi người. Em đang gặp trường hợp không truy cập vào đc mysql vậy giờ có cách nào để lấy lại dữ liệu không? Các cao nhân cho e xin phương pháp giải quyết vấn đề này với.

Câu hỏi từ Group FB:
Chào mọi người. Em đang gặp trường hợp không truy cập vào đc mysql vậy giờ có cách nào để lấy lại dữ liệu không? Các cao nhân cho e xin phương pháp giải quyết vấn đề này với.
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/848394609194765/