Chào mọi người, em đang gặp lỗi là khi cài plugin vào thì file css hoặc js nó k tự động add vào cho em, cả các thư viện của wp-includes cũng không có. Mọi người chỉ giúp e vs ạ. Em cảm ơn ạ

Chào mọi người, em đang gặp lỗi là khi cài plugin vào thì file css hoặc js nó k tự động add vào cho em, cả các thư viện của wp-includes cũng không có. Mọi người chỉ giúp e vs ạ. Em cảm ơn ạ
0

Câu hỏi từ Group FB:
Chào mọi người, em đang gặp lỗi là khi cài plugin vào thì file css hoặc js nó k tự động add vào cho em, cả các thư viện của wp-includes cũng không có. Mọi người chỉ giúp e vs ạ. Em cảm ơn ạ
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/768565833844310/