Chào mọi người Em cần hỗ trợ. Em bị lỗi plugin và theme. Sau đó không truy cập được vào website (calmvin.com), cpanel, wp-admin. Và em cũng chưa tạo tài khoản FTP trên cpanel. Bây giờ, em ko biết sao để truy cập. Xin giúp em sửa lỗi này ạ.

Chào mọi người Em cần hỗ trợ. Em bị lỗi plugin và theme. Sau đó không truy cập được vào website (calmvin.com), cpanel, wp-admin. Và em cũng chưa tạo tài khoản FTP trên cpanel. Bây giờ, em ko biết sao để truy cập. Xin giúp em sửa lỗi này ạ.
0

Câu hỏi từ Group FB:
Chào mọi người
Em cần hỗ trợ. Em bị lỗi plugin và theme. Sau đó không truy cập được vào website (calmvin.com), cpanel, wp-admin. Và em cũng chưa tạo tài khoản FTP trên cpanel.
Bây giờ, em ko biết sao để truy cập.
Xin giúp em sửa lỗi này ạ.
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/775867709780789/