Chào mọi người, cho mình hỏi plugin nào ghi nhớ ngày sinh của khách để gửi mail chúc mừng ?

Chào mọi người, cho mình hỏi plugin nào ghi nhớ ngày sinh của khách để gửi mail chúc mừng ?
0

Câu hỏi từ Group FB:
Chào mọi người, cho mình hỏi plugin nào ghi nhớ ngày sinh của khách để gửi mail chúc mừng ?
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/751153042252256/