Chào mn. Mình đang thực hiện nhân bản websites WordPress thủ công. Sau khi nhân bản xong thì trang admin và trang chủ website hoạt động bình thường nhưng các trang khác trên website nhân bản thì bị lỗi 404. Mn chỉ mình cách sửa lỗi với

Câu hỏi từ Group FB:
Chào mn. Mình đang thực hiện nhân bản websites WordPress thủ công. Sau khi nhân bản xong thì trang admin và trang chủ website hoạt động bình thường nhưng các trang khác trên website nhân bản thì bị lỗi 404. Mn chỉ mình cách sửa lỗi với
Nguồn: WordPress Vietnam Team ✪ | Chào mn. Mình đang thực hiện nhân bản websites WordPress thủ công