Chào các tiền bối, cho mình hỏi các bác nào biết làm domain có tiền tố domain.com?<ngày tháng năm hiện tại> không ạ? Ví dụ domain.com?2022-03-26 E cảm ơn ạ!

Câu hỏi từ Group FB:
Chào các tiền bối, cho mình hỏi các bác nào biết làm domain có tiền tố domain.com?<ngày tháng năm hiện tại> không ạ?
Ví dụ domain.com?2022-03-26
E cảm ơn ạ!
Nguồn: Redirecting...