Chào các bạn , cho mình hỏi plugin nào tốt để down up file tài liệu về ah, mình làm web như trang tailieu.vn để khách tải file xuống. Mình cảm ơn .

Câu hỏi từ Group FB:
Chào các bạn , cho mình hỏi plugin nào tốt để down up file tài liệu về ah, mình làm web như trang tailieu.vn để khách tải file xuống. Mình cảm ơn .
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/849994552368104/