chào các bạn, cho mình hỏi có cách nào cho khách tuỳ chọn lấy VAT hoặc ko ko?

chào các bạn, cho mình hỏi có cách nào cho khách tuỳ chọn lấy VAT hoặc ko ko?
0

Câu hỏi từ Group FB:
chào các bạn, cho mình hỏi có cách nào cho khách tuỳ chọn lấy VAT hoặc ko ko?
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/780076262693267/